Call : +976-75113311

GST ТООН УХААЛАГ МЭДРЭГЧ DI-9104 I-9602LW I-9105R I-960

Foto

GST ТООН УХААЛАГ МЭДРЭГЧ DI-9104 I-9602LW I-9105R I-960

GST Тоон ухаалаг мэдрэгч DI-9104 I-9602LW I-9105R I-960

 

 

 

 

  • Тоон холболттой болж сайжирсан

 

  • Давхар хаягийн мэдээлэлтэй

 

  • 8-бит микро процессор

 

  • Тоос хуримтлагдах, бүтээгдэхүүн хуучирсан байсан ч хуурамч түгшүүрийн дохио илгээхгүй.

 

  • Панель болон хаяглагчаар мэдрэгчийг хаягладаг.

 

  • Олон төрлийн галын мэдээллийг ялгах чадвартай.

 

DI-9101 хосолсон мэдрэгч (гурвалсан мэдрэмжтэй)
DI-9102 фото-электрик утаа мэдрэгч
DI-9103 фото-электрик дулаан мэдрэгч
RDB-01 стандарт суурь
C-9314P Нэмэлт түгшүүрийн гэрэл