Call : +976-75113311

FINE ИНТЕРНЭТ КАМЕР ШИЙДЭЛ – E-CONNECT P2P SOLUTION

Foto

FINE ИНТЕРНЭТ КАМЕР ШИЙДЭЛ – E-CONNECT P2P SOLUTION

Вэб хөтөчийн хувилбар
Интернет холболтын хөтөчийн хувилбар нь нэг хөтөчийн дэлгэцэнд хэд хэдэн камеруудыг шууд харахыг хөнгөвчлөх зорилготой юм. Та нэг нэвтрэлтээр бүх видео бичлэгийг харах боломжтой.
 • Нэг нэвтрэлтээр бүх бүртгэгдсэн IP камеруудыг харна
 • Тохиргоо хийх шаардлагагүй
 • Шууд харах ба олон төрлийн хөтөчүүдээр дамжуулан бичлэг хийнэ
 • Та хүссэн хэд хэдэн аюулгүй байдлын камеруудыг холбох ба хянана
 • IP камеруудыг залгах ба бичлэг хийхэд амархан
 • Мэдээлэлийг хаана ч, хэзээ ч ашиглах боломжтой
Утасны хувилбар
With this latest launch of mobile viewer, all your beloved ones are in just a palm away on your smart phone as well. Интернет холболтын утасны хувилбар нь хөтөчийн хувилбарт суулгасан бүх шинж чанаруудыг агуулсан хөтөчөөр харах боломжтой өргөн хүрээтэй программ юм.
 • Тохиргоо хийх шаардлагагүй
 • Нэг нэвтрэлтээр бүх бүртгэлтэй IP камеруудын мэдээллийг үзнэ
 • iPhone ба Android төхөөрөмжүүдээр бичлэгийг үзэх ба шууд харна
 • Та хүссэн хэд хэдэн аюулгүй байдлын камеруудыг холбох ба хянана
 • QR кодоор скан хийн IP камеруудыг хялбархан бүртгэнэ
 • Ямар нэгэн зүйл болоход төхөөрөмжинд автоматаар мэдээлэл ирнэ
 • Мэдээллийг хаанч, хэзээ ч ашиглах боломжтой