Call : +976-75113311

ГАР МЭДЭЭЛЭГЧ ХАЯГЧИЛСАН ТӨХӨӨРӨМЖ DI-9204/DI-M9204

Foto

ГАР МЭДЭЭЛЭГЧ ХАЯГЧИЛСАН ТӨХӨӨРӨМЖ DI-9204/DI-M9204

Гар мэдээлэгч хаягчилсан төхөөрөмж DI-9204/DI-M9204

– Дарах хэсэг дээр анивчах гэрэл суурилсан.
– Сүүлийн үеийн EN стандартын дагуу хийгдсэн
– Дарах хэсгийг олон дахин ашиглаж болно. (Шил биш)
– LED гэрэлтэй
– Хаяглагчаар хаяглагдана.(by P-9910B)
– Суурилүүлалт болон ажиллагааг шалгасан
– Сонголтоор / хуванцар таг (C-92FC)
– Сонголтоор / усны хамгаалалттай хайрцаг (D-92WPB)
– Сонголтоор / нэмэлт суурь.