Call : +976-75113311

КАМЕРИЙН ХЯНАЛТ

Foto

КАМЕРИЙН ХЯНАЛТ

Камерын хяналтын үйлчилгээг тухайн байгууллагын онцлогт тохируулан хүргэнэ. Камерын хяналтын үйлчилгээг 2-6 жилийн туршлагатай, сургалтанд хамрагдсан хяналтын ажилтан гүйцэтгэх ба 24 цагийн тасралтгүй хяналт гүйцэтгэх ээлжийн хуваариар ажиллана .