Call : +976-75113311

БИЕТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Foto

БИЕТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна болон дотор хамгаалалт
 • Уурхай, орд газрын хамгаалалт
 • Алт, бэлэн мөнгө, үнэт зүйлс, ачаа бараа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт
 • Гадаадын иргэд, түр оршин суугч, дипломат ажилтан, бизнес эрхлэгч болон хөрөнгө оруулагчдын гэр бүл, орон байр, машин унаа бусад холбогдох хэсгийн цогц хамгаалалтын үйлчилгээ.
 • Банк болон санхүүгийн байгууллагуудын хамгаалалт
 • Худалдааны төв, үйлчилгээний салбар, супер маркетын хамгаалалт
 • Эмнэлэг
 • Бялдаржуулах клубийн хамгаалалт
 • Аялал жуулчлалын үеийн хамгаалалт
 • Зочид буудал, амралтын газрын хамгаалалт
 • Үйлдвэрийн байгууламж, агуулахын хамгаалалт
 • Хувийн эзэмшил, эдлэн газрын хамгаалалт
 • Кино театр, үзвэр үйлчилгээний хамгаалалт
 • Их дээд болон дунд сургууль, цэцэрлэгийн хамгаалалт
 • Авто зогсоол, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн биет хамгаалалтыг гүйцэтгэхээс гадна камерын болон гал, хулгайн дохиолол хяналтын үйлчилгээг хослуулан гүйцэтгэнэ.

Бид биет харуул хамгаалалтын үйлчилгээг 20 жил тасралтгүй хүргэсэн туршлагатай хамт олон бөгөөд олон улсын жишигт нийцсэн харуул хамгаалалтын стандарт үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ажилтан, алба хаагчдыг анхан, давтан, мэдээллийн болон ажлын байран дээрх сургалтад хамруулан үнэлгээжүүлж зөв хандлагатай, шударга, хариуцлагатай ажилтан алба хаагчдыг ямагт дэмжин ажиллаж байна.

Манай компани шинээр ажилд орж байгаа ажилтанд ерөнхий шаардлага тавихаас гадна ажлын гүйцэтгэл, сургалтын үнэлгээг нь харгалзан нормативын стандарт шаардлага хангасан алба хаагчдыг тогтвортой ажлын байраар хангаж байна.