Call : +976-75113311

МЭДЭЭЛЭЛ

Foto

ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН ТӨВ

Шуурхай Удирдлага Хяналтын Төв нь 24 цагийн үйл ажиллагаатай ба объектод үүрэг гүйцэтгэж байгаа биет хяналт, гал хулгайн дохиоллын хяналтыг гүйцэтгэдэг. Камер, дохиоллын системийн хяналтын үйлчилгээг  2-6 жилийн туршлагатай, сургалтад хамрагдсан хяналтын ажилтнууд 24 цагийн хугацаанд тасралтгүй гүйцэтгэдэг. Шуурхай бүлгийн...

Foto

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хяналт шинжилгээ, шинэ техник технологид тулгуурлан үйл ажиллагаагаа төгөлдөржүүлэх Удирдлагын тогтолцоо, хүртээмжтэй байдлыг байнга сайжруулах Хуулийн хүрээнд үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх ашгийг дээдлэн ажиллах Өндөр үр өгөөжтэй байгууллага хамт олныг бий болгох

\