Call : +976-75113311

МЭДЭЭЛЭЛ

Foto

ГАЛ, ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Манай байгууллага биет харуул хамгаалалтын үйлчилгээг хүргэхийн зэрэгцээ гал хулгайн дохиолол хяналт хамгаалалтын үйлчилгээг шуурхай бүлэг байгуулан хүргэж байна. Аюулгүй байдлын дохиолол нь барилга байгууламж болон хамгаалалтын бүсэд халдлага хийх, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх тохиолдлыг илрүүлэх зорилготой. Уг дохиоллын системийг орон сууц,...

Foto

КАМЕРИЙН ХЯНАЛТ

Камерын хяналтын үйлчилгээг тухайн байгууллагын онцлогт тохируулан хүргэнэ. Камерын хяналтын үйлчилгээг 2-6 жилийн туршлагатай, сургалтанд хамрагдсан хяналтын ажилтан гүйцэтгэх ба 24 цагийн тасралтгүй хяналт гүйцэтгэх ээлжийн хуваариар ажиллана .

Foto

БИЕТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна болон дотор хамгаалалт Уурхай, орд газрын хамгаалалт Алт, бэлэн мөнгө, үнэт зүйлс, ачаа бараа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалт Гадаадын иргэд, түр оршин суугч, дипломат ажилтан, бизнес эрхлэгч болон хөрөнгө оруулагчдын гэр бүл, орон байр,...

\