Call : +976-75113311

МЭДЭЭЛЭЛ

Foto

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Хүний нөөцийн бодлого  Ажилтан, алба хаагч бүрийн, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг бий болгох Ажилтан, алба хаагч бүрийн тасралтгүй суралцах, өсөн хөгжих эрмэлзлийг идэвхтэй дэмжиж, чадварлаг баг хамт олныг бүрдүүлэх таатай орчин нөхцөлийг бий болгох. Хүний нөөцийн зорилт Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хууль эрх...

\